Karitas‎ > ‎

Razvojni programi


Zavod Lazarjev dom

Na ŠKMS smo skupaj s partnerji pripravili program pomoči pod skupnim imenom Zavod Lazarjev Dom. Projekt vključuje spekter dejavnosti pomoči, ki nudi celovito pomoč socialno najbolj ogroženim osebam v Pomurju. Začetek delovanja Zavoda Lazarjev dom je 15. aprila 2014. Dejavnosti pomoči bomo nudili v centru mesta Murska Sobota, skozi vse leto od meseca januarja do meseca decembra. Humanitarni projekt deluje z veliko podporo lokalne skupnosti, stroke na CSD, bogatih izkušnjah Slovenske karitas in župnijskih karitas v Pomurju.

Zastavljeni projekt predstavlja novost na področju nudenja pomoči socialno ogroženim v Pomurju. Gre za inovativen, celovit pristop k reševanju težav ranljivih skupin, katerim bo zagotovljena materialna, finančna, svetovalna, pravna in zdravstvena pomoč.


    Domačija - eko socialna kmetija

Projekt Domačija je dolgoročni projekt, ki ga ŠKMS vodi v sodelovanju z Občino Razkrižje, številnimi sodelujočimi organizacijami in posamezniki. Projekt predstavlja vzpostavitev eko socialnega modela kmetije v naselju Šprinc, tik ob slovensko – hrvaški meji, kjer je Občina Razkrižje zagotovila kmetijske površine.

Ob tem tudi vključuje socialno varstveni program za mlade, ki so se odločili, da bodo spremenili svoj dosedanji življenjski slog, z namenom iskanja aktivnejšega načina življenja. Namenjen je torej mladim, ki se trudijo najti pravo pot v življenju in ki želijo pridobiti na dobrih delovnih navadah, pozitivnem razmišljanju s ciljem, da bi bolje in intenzivneje zaživeli odgovornejše in samostojnejše življenje. Domačija je prvi tovrstni program v Sloveniji.

Dnevni center za starejše in medgeneracijsko sodelovanje v Domu Danijela Halasa Velika Polana

Dnevni center za starejše se nahaja v Domu Danijela Halasa v Veliki Polani v neposredni bližini vrtca, osnovne ter veroučne šole, cerkve, občinske zgradbe in pošte. Gre za novo stavbo in prostore, ki so dostopni z dvigalom, kar je glede na naravo ciljne skupine zelo pomembno. Prav tako omogoča uporabo funkcionalnega zemljišča doma, uporabo dvorane za srečanja in izobraževanja, možnost zagotavljanja glavnih obrokov ter možnost uporabe vseh drugih storitev, ki jih dom ponuja.

Dnevni center nudi možnost medgeneracijskega druženja, ohranjanja kognitivnih sposobnosti (prek vodenih aktivnosti), ohranjanja delovne zmožnosti ter tako predstavlja prostor varnosti in sprejetosti tudi v tretjem življenjskem obdobju.

Starejši, predvidoma skupina 8 do 10 oseb, vključeni v dnevni center, se tam srečujejo z oskrbovanci doma za starejše. Namen programa je odgovoriti na potrebe starejših, hudo bolnih ali kronično bolnih oseb in jim s tem omogočiti čim bolj kakovostno preživljanje starosti, predvsem v domačem okolju, pa tudi v različnih oblikah institucionalnega varstva.

           

V dogovoru z Domom Danijela Halasa, smo pričeli izvajati zastavljeni program. Zaposleno imamo eno asistentko, ki skupaj z domsko delovno terapevtko pomaga v delovni terapiji, sama pa izvaja dejavnost dnevnega varstva, ki se odvija enkrat tedensko v prostorih doma. Na Škofijski karitas Murska Sobota smo mnenja, da ima izvajanje programa zelo pozitivne učinke, tako na stanovalce, kakor tudi na zunanje uporabnike doma. Naše sodelovanje z domom ima tako rekoč tudi pozitivni vzajemni odnos, kjer pride do izmenjave znanja, izpopolnjevanja, pomoči ter kar je najpomembnejše, izboljšanje kakovosti življenja stanovalcev in zunanjih uporabnikov doma.

Na tem mestu se zahvaljujemo Domu Danijela Halasa, da nas je tako prijazno sprejel pod svoje okrilje, nam ponudil možnost vzajemnega sodelovanja, da lahko na ta način skupaj ustvarjamo boljši in kakovostnejši vsakdan stanovalcem in zunanjim uporabnikom v jeseni njihovega življenja.